Prins Ontje d’n Urste 2017
Me Mekaar Doar Gututum

Wij, Prins Ontje dún Urste, Prins van het Bonneland 2017, prinses Christa, mijn vier pages en eigen kinderen, Linde, Fieke , Bas en Tim, mijn Adjudanten Wim en Leon, dún Opperbon John, d’n hele road van Elluf en Stichting Carnaval Herpen, verklaren hierbij:

Ten urste: Je krijgt geen spijt als je aan de prins een minuutje wijd.
Ten twedde: Ik wil van jullie bedwingen dat jullie met de Carnaval Alouette mee gaan zingen.
Ten derde: Als de Hofkapel hun noten laat klinken, gôn we urst in polonaise, daarna kunde wer drinken.
Ten vierde: Als ge niks wilt missen en alles mi wilt maken, dan diende als laatste af te haken.
Ten vijfde: Da iedere bejaarde, zieke of minder valide mins net zo veul aandacht krijgt als jullie eigen Prins.
Ten zesde: Da wanneer de optocht, de trouwe moandag en de burgemèstersdeinsdag wer gut beginnen, de beste creatie/ kandidaat zal meuge winnen.
Ten zevende: Dat de optocht wèr schitterend zal zijn, zodè iedereen kan genieten van groot tot klein.
Ten achtste: Dat mijn twee adjudanten zich zullen gedragen als voorbeeldige klanten.
Ten negende: Dat de Raad van Elluf het goede voorbeeld geeft En de volgende dag geen kater heeft.
Ten tiende: Da wie of wa ge ok bent, carnaval vierde in de kroeg, ut Slotje of in de tent.
Ten elfde: Allemoal veul carnavalsplezier, maar hou er rekening mee, jullie Prins drinkt ôk bier.
Tot Slot: Carnaval vierde nie Alleen Me Mekaar Doar Gututum